Intercom-2023

In 2023 zullen drie uitgaven van Intercom verschijnen, de planning is april, augustus en december.
Bijdragen graag naar de hoofdredacteur voor 1 februari, 1 juni en 1 oktober.