Intercom-2023

2023-1
2023-1
VERENIGING
Redactioneel: Big shoes to fill …
Hamerstuk: Een lerende organisatie
Mijn vader was een verbindelaar
Verslag van de social op 15 februari 2023
Vrijwilligersvacatures
Colofon en de regimentsagenda
COLUMNS
De keus van ingenieur Teus: Een AI-slagveld?
Nog net niet waar gebeurd: Den Queeste naar Waarachtigheid
OPERATIONEEL
FOXTROT 2017 – 2023
De oprichting van CIO CLAS
De cp van de toekomst
TECHNIEK
Informatiegestuurd optreden in het mobiele domein
Space weather
HISTORIE – TRADITIE
Vaste verbindingen tijdens de Koude Oorlog
REGIMENT
Ontwikkelingen en vernieuwingen – de nieuwe wapenoudste
Leeuwenhart, een groot hart voor het Regiment
De regimentsjaardag 2023
2023-2
2023-2
VERENIGING
Redactioneel: Het moet me van het hart …
Aankondiging symposium Innovatie
Hamerstuk: Samen staan we sterk
In memoriam lkol b.d. Rob Rijntalder
Verslag van het symposium NATO Force Model
Verslag van de algemene ledenvergadering
Verslag van b.d.-event en BBQ
Colofon en agenda
COLUMNS
De keus van ingenieur Teus: De verbindelaar staat voor een paradigmashift
Nog net niet waar gebeurd: Industriële spionage
OPERATIONEEL
De Cyber Technische Opleiding
Informatiemanagement bij Staf 43 Mechbrig
Camerasystemen voor de KL
Locked Shields 2023
TECHNIEK
Multi Purpose Edge Computing
HISTORIE – TRADITIE
Van Lauwerszee naar Lauwersmeer
Van vast naar draadloos
REGIMENT
Management development voor de officier VBDD – deel 2
Onthulling Canadese plaquette
Lest we forget, Herdenking gevallenen Regiment
De regimentssportdag 2023
ETCETERA
Secret communications