Kopij

Kopij voor de Intercomuitgaven in 2021 dient bij voorkeur te worden ingezonden vóór 1 februari, 1 juni en 1 oktober bij het redactiesecretariaat (tenzij u met een van de redactieleden anders bent overeengekomen).
Auteurs die een artikel schrijven voor Intercom  worden vriendelijk verzocht onderstaande aanwijzingen mee te nemen tijdens het schrijven en aanleveren van het artikel.

Tekstmateriaal:

 • Lettertype: Verdana en lettergrootte: Corps 10.
 • Tekstkleur: zwart.
 • Regelafstand/alinea: afstand regel 1.0 pt & regel enkel.
 • Marges: normaal en uitlijnen – uitvullen.
 • Bestand: Microsoft Word doc.
 • Auteur voornaam/familienaam,  rang en huidige functie vermelden.
 • Auteur foto (voorkeur neutrale  achtergrond).
 • Locatie van beeldmateriaal met gele highlight in de tekst aangeven, inclusief tekst van bijhorend onderschrift.
Beeldmateriaal:
 • Foto’s en ander beeldmateriaal separaat als losse bijlage aanleveren.
 • Foto’s en ander beeldmateriaal niet in het Ms-Word document plakken.
 • Foto’s niet bewerken, originelen in hoogst mogelijke afmetingen en resolutie (ten minste 300 dpi – 2MB).
 • Geen foto’s van internet of mobiele  telefoons gebruiken.
 • Schema’s/organigrammen in origineel opmaakbestand, zoals Powerpoint.
 • Tabellen/grafieken in origineel opmaakbestand, zoals Excel.
 • Per pagina tekst graag twee tot vier foto’s ter ondersteuning van de tekst.
 • Per artikel meer foto’s extra aan- leveren om artikel ‘aan te kleden’.
 • Indien het van belang is de naam van de fotograaf aangeven.
 • Foto’s en ander beeldmateriaal nummeren in volgorde van plaatsing in het artikel.
 • Tevens dient een onderdeels- of bedrijfslogo te worden meegezonden.