Statuten website

1. Algemeen 
2. Doelstelling 
3. Inrichting 
4. Organisatie
5. Middelen / financiën
6. Taken en verantwoordelijkheden van de redactie
7. Nieuwsgaring

 1. Algemeen
  De website is een publicatie -medium van de VOV met als doelgroep:

  1. de leden van de VOV;
  2. niet-leden Offn Vbdd en gelijkgestelde burgers en
  3. ICT-geïnteresseerden.
 2. Doelstelling
  Naast algemene informatie actueel nieuws voor en van de leden publiceren en als zodanig functioneren als dag/weekblad en infotheek.
 3. Inrichting
  1. vaste rubrieken: vereniging algemeen;
  2. columns (bv. vaste pagina van een uitgezonden eenheid), preview Intercom;
  3. activiteiten: agenda, verslag van gebeurtenissen;
  4. actueel nieuws betreffende : leden, eenheden, projecten, uitzendingen, oefeningen etc.;
  5. annonces van leden. infotheek : dit deel zal bestaan uit de vaktechnische artikelen gepubliceerd in Intercom en
  6. commerciële items.
 4. Organisatie
  De redactie bestaat uit een hoofdredacteur, een redactiesecretaris en twee webmasters. De hoofdredacteur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de VOV.
 5. Middelen/financiën
  Kosten van het inrichten en onderhouden van de website zullen worden gedragen door de VOV. Eventuele baten zullen rechtstreeks bij de penningmeester van de VOV worden afgedragen.
 6. Taken en verantwoordelijkheden van de redactie
  1. hoofdredacteur: algemene.leiding, coördinatie, contact met bestuur VOV, eindverantwoordelijkheid;
  2. redactieleden: nieuwsgaring, onderhouden contact met correspondenten, redactionele taken, selectie en publiciteitsgereed maken van de info, vormgeving website i.o.m. webmasters;
  3. webmasters: technisch beheer en inrichting van de website en
  4. de redactie: de redactie is belast met het beheer van, in bijlage nader omschreven, hard- en software. De redactie zal minimaal eenmaal per vier weken bijeenkomen.
 7. Nieuwsgaring
  Nieuws vergaren o.a. door gebruikmaking van een netwerk van vaste contactpersonen (correspondenten) en anderen. Tot correspondenten kunnen worden gerekend:

  1. secretaris en ledenadministratie VOV;
  2. redactie Intercom;
  3. alle leden van de vereniging en
  4. personen bij eenheden, staven en projectbureaus.
   Tot ‘anderen’ kan in principe iedereen worden gerekend die betrouwbare informatie aanlevert.