Lidmaatschap

Lidmaatschap VOV

Voor iedereen die ook maar iets te maken heeft met de ondersteuning van de Commandovoering bij Defensie, zijn de activiteiten van de VOV en de publicaties in het verenigingsblad Intercom onmisbare zaken.Tot de doelstellingen van de Vereniging behoort – naast het onderhouden van de saamhorigheid tussen de leden – het bevorderen van een juist inzicht in de taak en betekenis van ICT voor allen die werkzaam zijn in het functiegebied van de ondersteuning van de commandovoering.

Activiteiten en Intercom

Om deze doelen te bereiken worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd, o.a. symposia en andere bijeenkomsten. Door middel van de symposia en publicaties in Intercom houden wij onze leden en vele andere geïnteresseerden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied. In het verleden speelde de krijgsmacht de rol van “trendsetter” op het brede terrein van Informatie en Communicatie Technologie. De laatste jaren is de tendens dat Defensie nauwlettend de ontwikkelingen volgt binnen de civiele ICT-wereld en deze ontwikkelingen inpast in haar concepten, behoeftestellingen, etc. De VOV wil daarbij een brug zijn tussen de militaire organisatie en het bedrijfsleven. Het is daarom van groot belang dat allen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie, alsmede bij het brede terrein van de ondersteuning van de commandovoering bij de KL, lid zijn van de VOV. Ook een abonnement op het blad Intercom is hiervoor een bijzonder goede schakel.

Wie kan er lid worden van de VOV?

De inschrijving als lid staat open voor alle officieren en daarmede gelijkgestelde burgermedewerkers binnen de defensie-organisatie, welke werkzaam zijn in de vakgebieden ICT en de commandovoeringondersteuning. Het abonnement op Intercom is in de contributie voor het lidmaatschap (€ 20,00 per jaar) inbegrepen.