VOV-symposium GrIT op 18 oktober – Update

GrIT: Grensverleggende Informatietechnologie. IT. Om de woorden van de CDS aan te halen: “We bevinden ons in een permanente strategische competitie, waarbij digitalisering een rode draad vormt en data een belangrijk element is voor onze bedrijfsvoering en operaties. Data is een doel, een middel en wapen. Het maakt ons sneller, slimmer en sterker.” Het programma GrIT geeft invulling aan het IT-fundament onder deze visie. Hoog tijd om meer over GrIT te weten te komen en te doorgronden hoe GrIT nu eigenlijk werkt.

Wat is GrIT nu, en wat betekent dat uiteindelijk voor ons dagelijks werk, voor onze oefeningen en missies, maar ook hoe houden we tijdens de verbouwing de winkel open? Wat doet defensie nog zelf en wat laten we de markt (Athena) doen? Dat onze IT grootschalig moet worden gemoderniseerd, dat weten we. Dat het een uitdaging is grootschalige IT vernieuwingen goed in de hand te houden, is ook niet onbekend. Het wordt dus hoog tijd u te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot GrIT.

Langzamerhand zien we dat er stappen voorwaarts gemaakt worden in dit enorme programma. Voor het bestuur van de VOV een reden om samen met het programmabestuur van GrIT een programma samen te stellen, waarin we duidelijk proberen te maken wat het nu behelst en wat er op ons af gaat komen.

Het GrIT programmateam neemt u graag mee in een uitgebreide toelichting over het programma GrIT zelf. Waarom is GrIT belangrijk voor de continuïteit van de defensie-IT en hoe groot is deze verandering eigenlijk? Om ook meer beeld en geluid te krijgen bij de marktpartij (Athena) laten we ook hen graag aa n het woord. Zij nemen ons mee in hoe samenwerking met de markt in GrIT nu eigenlijk werkt en hoe we elkaar nog verder kunnen versterken. Vervolgens presenteren de lead architecten hoe het toekomstbeeld van het IT-fundament er in vogelvlucht uitziet en hoe specifieke wensen vanuit de krijgsmachtonderdelen vorm krijgen. Ter illustratie zal vervolgens vanuit één van de blokken van het programma ingegaan worden op hoe het opleiden er concreet uitziet. Vanuit staf CLAS zal er tot slot specifiek worden ingegaan op wat dat betekent voor het Commando Landstrijdkrachten.

We hopen u te kunnen begroeten op dinsdag 18 oktober.

PROGRAMMA

10:00  Ontvangst & bezoek static show
11:00 Welkomstwoord door de voorzitter VOV, kol Tony Selhorst (Chef staf JIVC)
Inleiding door dagvoorzitter maj Rik Geelen (H-BSDO Kenniscentrum C2Ost & CEMA (land))
11:15 1e blok: Toelichting door programmadirecteur mevrouw Beatrice Friebel en Cdre Henk Ras over het waarom van GrIT en de onderliggende verandering
11:45 2e blok: Toelichting vanuit het Athena consortium, de heren John Gloudemans – Executive IT Manager namens Kyndryl, Sicco Wiersma – Executive IT Manager namens Atos en Arno Uiterweerd – Managing Director Unica over de samenwerking met de markt aan de hand van actuele GrIT projecten
12:15 Lunch & bezoek static show
13:00 3e blok: Toelichting door architecten, de heren Marco Dijkstra en Merlijn Weiss over het Technisch Ontwerp in vogelvlucht, hoe bestaande IT geconvergeerd wordt met nieuwe IT en hoe keuzes daarin gemaakt worden
14:15 4e blok: Toelichting door KTZ b.d. Michel van den Akker over de GrIT aanpak voor het opleiden van defensiemedewerkers aan de hand van een actueel GrIT project
14:45 Pauze & bezoek static show
15:15 5e blok: Praktijkervaring CLAS en GrIT, toegelicht door de heer Paul Hordijk
16:00 Afsluiting door de voorzitter VOV
16:15 Netwerkborrel & bezoek static show
17:30 Einde GrIT-symposium

LOCATIE
Het GrIT-symposium wordt gehouden in het KEK-gebouw (540) en het Eric Beumerplein van de Genm Kootkazerne, Wolweg 170, 3776 LT Stroe.

TENUE
Het tenue voor actief dienenden is DT-1 en voor de niet militaire deelnemers tenue de ville (jasje-dasje).

AANMELDEN

Aanmelden kan tot maandag 3 oktober voor zowel VOV-leden als MinDef relaties in het bezit van een defensiepas via onderstaand aanmeldformulier.

Alle overigen c.q. burgers van bedrijven dienen contact op te nemen met > jojo.mulder@greenpaper-association onder vermelding van: titel/rang – voor & achternaam – functie – bedrijf – e-mail adres.

TOEGANG
Actief dienenden maken gebruik van hun defensiepas. Overige deelnemers (b.d.-leden VIO-leden en speciaal genodigden) krijgen toegang op vertoon van een nog te ontvangen toegangsbewijs en hoeven dan zich niet bij de wacht in te laten schrijven.

 

Overleden kol b.d. Pieter Joosten

Op 26 september is overleden kol b.d. Pieter Joosten (1934).
Piet is opgebaard in Hof van Afscheid te Apeldoorn, alwaar geen bezoek. 
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 1 oktober om 15:30 uur in de aula van crematorium Heidehof, Engelanderholt 95 te Ugchelen.
Na afloop is er een informeel samenzijn in de koffiekamer van het crematorium. Daar is tevens gelegenheid tot condoleren.
Piet hield van bloemen.

Pa-Zeun stapavond 2022

In het kader van de jaarlijkse Pa-Zeun stapavond nodigt de boxjongste van de Cadetten Wapenvereniging van de Verbindingsdienst ‘Prinses Marijke’ onze (oud-)officieren van harte uit voor een diner op vrijdag 21 oktober 2022. Na het diner kunt de avond voortzetten in de binnenstad van het altijd bruisende Breda. Ter bevordering van het contact tussen de verschillende generaties van de Cadetten Wapenvereniging van de Verbindingsdienst ‘Prinses Marijke’ ziet zij uit naar uw komst!
Meer informatie vindt u hier.