Social en uitreiking Intercomawards

Dinsdag 7 september kon, voor het eerst sinds lange tijd, weer een bijeenkomst voor onze leden worden georganiseerd. Lkol Paul Kerkhoffs had ruim 100 aanmeldingen voor de social ontvangen en in de Reehorst in Ede verzamelden zich deze avond dan ook veel leden, al of niet met partner, en vertegenwoordigers van een aantal bedrijven.
Na een welkom door kol Arjen Straver nam lkol Edwin Saiboo het woord om de winnaars bekend te maken van de Intercomawards voor de beste artikelen in Intercom over de jaren 2019 en 2020.
In de categorie Historie en traditie Verbindingsdienst ging de award naar kol b.d. Frank Peersman voor zijn artikel ‘Onderzoek Gevallenen Verbindingsdienst’ waarin de auteur een poging doet om gezichten en achtergronden bij de ‘namen’ op het Leeuwmonument in Garderen te achterhalen.
In de categorie Verbindingsdienst Techniek en Internationale Samenwerking ging de award naar kol Robert Miedema, programmaleider FOXTROT en TEN voor de artikelenreeks ‘SITREP FOXTROT en TEN’. In zijn dankwoord benadrukte kol Miedema dat hij de prijs beschouwt als een aanmoediging voor hem en zijn team en het belang van de nationale en internationale samenwerking bij zijn projecten.
De award voor de categorie Verbindingsdienst Operationeel is toegekend aan de heer Jacques Wetzels, Chief Data Officer, Directie CIO, voor het artikel ‘Defensie Data Science – De oorlog van de toekomst draait om Data’. Helaas was de heer Wetzels niet in staat de award in ontvangst te nemen en deze zal hem zo spoedig worden overhandigd.
In de categorie Industrie is de award uitgereikt aan Léon-Marc Roefs, Account Manager Government & Defence, Network Innovations voor het artikel ‘Network Innovations Missie Kritische Innovatie’.
De hoofdredactie van Intercom deelt tweejaarlijks een bijzondere award uit aan een persoon die een bijzonder artikel heeft geschreven of zich bijzonder inzet voor Intercom; deze award is uitgereikt aan maj Richard Schrijer voor de unieke en treffende cartoons die hij al acht jaar weet te maken.
Ongebruikelijk en verrassend was de zesde award voor de scheidend hoofdredacteur lkol Edwin Saiboo. Deze award is hem toegekend door het bestuur van de VOV voor zijn vele jaren inzet en betrokkenheid bij Intercom en in het bijzonder voor zijn prikkelend redactioneel in ons blad.
Een smaakvol en gevarieerd lopend buffet, gevulde glazen en natuurlijk het ontmoeten maakten de avond als vanouds succesvol.