Regimentsdiner 2018

29 November 2018..
Het nieuwe van der Valk hotel te Apeldoorn was dit jaar een prachtige locatie voor het jaarlijkse Regimentsdiner. Na de verwelkoming door de Regimentscommandant, met zijn twee marketentsters en de nieuwe Regimentsadjudant H. van Mierlo volgden er toespraken door de Regimentscommandant Lkol A. van Dijk en de Wapenoudste Bgen. Duckers. Aansluitend kon iedereen genieten van een heerlijk diner. Het werd een geslaagde avond waar locatie en verzorging zeker aan heeft bijgedragen.

BD-event 2018

29 November 2018.
Voorafgaand aan het regimentsdiner vond in het nieuwe van der Valk hotel te Apeldoorn het jaarlijkse BD-event plaats. Als eerste presenteerde dhr. Moerman zijn anekdotes over zijn werk bij de Radiocontroledienst. Een mooi en interessant stukje geschiedenis, over radiopiraterij en over handhaving door de politie in de jaren ’80. Aansluitend de lezing over het Agentschap Telecom door dhr. Ties Dammers in de huidige tijd veel moderner, maar nog steeds het zoeken naar dezelfde piraterij. Een informatieve middag, zodat na afloop weinig gelegenheid overbleef om met elkaar over de lezing na te praten en oude herinneringen op te halen. Het aansluitende regimentsdiner kon dat goedmaken.