Adjudant van Mierlo nieuwe regimentsadjudant

15-6-2018 Adjudant van Mierlo nieuwe regimentsadjudant
In aanwezigheid van wapenoudste, bgen J.P.L. Duckers, en vele genodigden vond de functie-overdracht van regimentsadjudant (RA) P. Maassen aan adj H.F.P. van Mierlo plaats. De wapenoudste en regimentscommandant (RC,) lkol A.L. van Dijk, brachten bij de nieuwe RA de bijbehorende rangonderscheidingstekenen aan, waarna ook de regimentsstok werd overgedragen. Adj. P. Maassen ontving uit handen van de RC de “Regimentsdraagspeld in goud” een waardering voor zijn tomeloze inzet en enthousiaste en voortvarende wijze waarop hij inhoud heeft gegeven aan zijn functie. Na afloop van de ceremonie volgde een druk bezochte receptie.

Herdenking gevallenen Vbdd

17-5-2018, de dag dat de gevallenen van de Verbindingsdienst herdacht werden.
De vaandelwacht was voor deze ceremonie in nieuwe gala-uniformen gestoken. De regimentscommandant hield een korte toespraak en de heer Lobbezoo sprak over zijn vader wiens naam op één van de plaquettes voorkomt. Door elk jaar het verhaal over een van de Gevallenen te vertellen krijgen de namen een diepere betekenis.
Leerlingen van het Farel College uit Amersfoort lazen de namen van de gevallenen voor en een gedicht werd voorgedragen.
Veel kransen en bloemstukken werden door de eenheden en verenigingen bij het monument gelegd en eerden daarmee de gevallenen. Met een defilé langs het monument werd de ceremonie afgesloten.

ALV & SYMPOSIUM 2018

5 april 2018.
Na een gezellige ontmoeting van de VOV-leden in het KEK gebouw van de Genm. Kootkazerne was er de jaarlijkse ALV. Een vlotte vergadering waarbij de diverse bestuursleden verantwoording aflegden over het afgelopen jaar en de gemaakte plannen voor het komende jaar presenteerden.
De kascontrolecommissie heeft de boeken in orde bevonden en de herkiesbare bestuursleden werden herkozen, waarna het voltallige bestuur poseerde voor een groepsfoto.
Regimentscommandant lkol Albert van Dijk bracht de aanwezigen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tijdens de lunch, samen met de bezoekers van het symposium, was er gelegenheid om de stands te bezoeken en met de collega’s bij te praten.

Het symposium onder het motto: De wendbaarheid van de Verbindelaar door de tijden heen werd alom gewaardeerd. Lkol b.d. Jan Mulder deelde zijn ervaringen van UNPROFOR in vm. Joegoslavië, lkol Marco Verhagen zijn uitzending DTF-TFU-PRT / Afghanistan, lkol Cees Jongerius Minusma / Mali en kol Ron Hamelink besprak de NATO- inzet.
Na iedere spreker was er gelegenheid voor de bedrijven om hun laatste ontwikkelingen te presenteren. Dagvz. lkol Tony Selhorst leidde het symposium voortreffelijk en werd samen met alle sprekers door de vz. VOV kol Arjen Straver bedankt.

Na afloop was er nog tijd voor een hapje en een drankje en ging een ieder, na een geslaagde dag, tevreden naar huis.