Adjudant van Mierlo nieuwe Regimentsadjudant

15-6-2018 Adjudant van Mierlo nieuwe Regimentsadjudant
In aanwezigheid van de wapenoudste Bgen J.P.L. Duckers en vele genodigden vond de functie-overdracht van Regimentsadjudant(RA) P. Maassen aan adj H.F.P. van Mierlo plaats. De wapenoudste en regimentscommandant(RC) Lkol A.L. van Dijk brachten bij de nieuwe RA de bijbehorende rangonderscheidingstekenen aan, waarna ook de regimentsstok werd overgedragen. De adj. P. Maassen ontving uit handen van de RC de “Regimentsdraagspeld in goud” een waardering voor zijn tomeloze inzet en enthousiaste en voortvarende wijze waarop hij inhoud heeft gegeven aan zijn functie. Na afloop van de ceremonie volgde een druk bezochte receptie.

Herdenking gevallenen Vbdd

17-5-2018, de dag dat de gevallenen van de Verbindingsdienst herdacht werden.
De vaandelwacht was voor deze ceremonie in nieuwe gala-uniformen gestoken. De regimentscommandant hield een korte toespraak en de heer Lobbezoo sprak over zijn vader wiens naam op één van de plaquettes voorkomt. Door elk jaar het verhaal over een van de Gevallenen te vertellen krijgen de namen een diepere betekenis.
Leerlingen van het Farel College uit Amersfoort lazen de namen van de gevallenen voor en een gedicht werd voorgedragen.
Veel kransen en bloemstukken werden door de eenheden en verenigingen bij het monument gelegd en eerden daarmee de gevallenen. Met een defilé langs het monument werd de ceremonie afgesloten.