Algemene ledenvergadering en symposium op 19 april

Het bestuur van de Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering en het voorjaarssymposium New NATO Force Model.

24 februari 2022. De inval in Oekraïne schokt de wereld. Een voor sommigen ondenkbare situatie ontvouwt zich net naast onze deur, aan de rand van het NAVO-grondgebied. Deze plotselinge gebeurtenis zorgt naast veel leed en verdriet ook voor grootschalige veranderingen in ons bondgenootschap. Een herijking van focus voor Defensie leidt tot een nieuw model van gereedstelling; het New NATO Force Model. Op het niveau van de alliantie wordt op 29 juni 2022 deze afspraak bekrachtigd.
Jaar in, jaar uit stellen we eenheden gereed en voeren we planbare missies uit. We gaan nu van Wars of choice naar Wars of necessity. Met de verandering volgt natuurlijk de vraag wat dit voor ons betekent en hoe goed we zijn voorbereid op onze taak.
In dit symposium willen we u op de hoogte stellen van de huidige en toekomstige veranderingen in het optreden van de Landmacht in relatie tot wat ons bondgenootschap van ons vraagt. We kijken naar het optreden van de Verbindingsdienst en stellen de vraag of we ons opnieuw moeten ontdekken, want hoe moet ons eigen optreden er nu uitzien om deze nieuwe wijze van optreden te ondersteunen en is dit haalbaar met onze huidige staat van zijn. Als laatste kijken we naar oplossingen die al in de steigers staan om de Verbindingsdienst voor te bereiden op het optreden van morgen.

 Programma

09:00  Ontvangst deelnemers alv VOV
10:00  Aanvang alv VOV
10:30  Inloop deelnemers symposium
11:30  Welkomstwoord door de voorzitter van de VOV
11:35  Inleiding symposium d.z.v. de wapenoudste of dagvoorzitter
11:45  Introductie NFM
12:15  Lunch
13:15  Wat betekent NFM voor de gereedstelling van CLAS
14:00  Wat betekent NFM doctrinair voor de C2
14:45  Pauze
15:15  Welke invloed heeft NFM op de CIS van CLAS
16:00-17:00  Netwerkborrel

Locatie
Gebouw 540 (KEK-gebouw)
Genm Kootkazerne
Wolweg 170
3776 LT Stroe

Tenue
Actief dienenden DT-1 en overigen DT-1 of Tenue de Ville

Deelname en aanmelden
Om organisatorische redenen (o.a. catering) is het noodzakelijk om u aan te melden uiterlijk 5 april 2023 via onderstaand formulier.

Toegangsregeling bij de poort
Indien u geen toegang heeft op basis van een Defensiepas krijgt u toegang op vertoon van deze uitnodiging op print.
Inschrijving vind plaats bij de ingang van het KEK-gebouw.

 

Overleden lkol b.d. H.J.M. (Jan) VanHerle

Op 9 maart 2023 is overleden lkol b.d. H.J.M. (Jan) VanHerle (1950).

Wanneer u afscheid wilt nemen van Jan, kunt u hiervoor een afspraak maken met zijn zoon Johan op telefoonnummer +31619317765.
De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 16 maart om 13:15 uur bij Crematorium Slingerbos, Slingerboslaan 15 te Ede.
Aansluitend is er een informeel samenzijn waar ook gelegenheid is de familie te condoleren.
Geen bloemen

VRIJWILLIGERSVACATURES

Onze vereniging wordt geheel gedragen door vrijwilligers en nu zijn er vacatures voor een aantal functies.

1. Contentbeheerder voor de website vovklict.nl.
De contentbeheerder verzorgt de dagelijkse werkzaamheden om de website up-to-date te houden, plaatst mededelingen, past de agenda aan, plaatst de artikelen van Intercom op de website en zal in de nabije toekomst een rol spelen bij de vormgeving en het beheer van mijnvov.vovklict.nl.
We gebruiken het Microsoftprogramma WordPress voor het beheer van de content.
Uw reacties graag naar de secretaris van de vereniging.

2. Eindredacteur voor Intercom.
De eindredacteur van Intercom is verantwoordelijk voor het redigeren van aangeboden artikelen, het opmaakgereed maken voor de opmaakstudio, het controleren van de opmaak en het drukgereed maken.

  • Redigeren houdt in: de opmaak aanpassen aan de standaard zoals die door de opmaakstudio wordt verwacht, van de artikelen zowel de spelling als de opbouw nakijken en eventueel corrigeren, het beoordelen van de kwaliteit en functionaliteit van de afbeeldingen en opmaakaanwijzingen verzorgen.
  • In overleg met de cartoontekenaar per magazine een of meerdere cartoon(s) verzinnen.
  • Wanneer de opmaakstudio de artikelen heeft opgemaakt, de opmaak beoordelen en eventueel in een of meerdere slagen corrigeren.
  • Wanneer alle artikelen zijn goedgekeurd mede de volgorde in het magazine bepalen en een passende cover kiezen = de definitieve opmaak.

Het kost de huidige eindredacteur – afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde kopij en het aantal artikelen – tussen de 40 en 60 uur per Intercom. Vooral wanneer de definitieve opmaak naar de drukker moet is het wel eens even aanpoten.

Voor nadere informatie en reacties over de laatste  vacature kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur Intercom.