Overlijden Luitenant-Kolonel b.d. G.J. Huijsman

Ons heeft het bericht bereikt dat de Lkol b.d. Gerrit Jan Huijsman op 88-jarige leeftijd is overleden.

De Lkol b.d. Gerrit Jan Huijsman is tot op het allerlaatste moment betrokken geweest bij alles wat hem dierbaar was, zo staat op de kaart. Dat geldt ook zeker voor zijn betrokkenheid bij onze vereniging en het Regiment. Of het nu gaat om schrijven van verschillende artikelen voor de Intercom of zijn aanwezigheid bij de laatst gehouden HF wedstrijd in Stroe.

Voor degene die met hem hebben samengewerkt wensen wij u veel sterkte met het verlies.

Mocht u zijn nabestaanden een kaart willen sturen dan kan dat naar: 

Fivelingo 169 | 2716 BC | Zoetermeer

Eindredacteur Intercom

Onze vereniging wordt geheel gedragen door vrijwilligers en nu is er de vacature voor de volgende functie.

Eindredacteur voor Intercom.
De eindredacteur van Intercom is verantwoordelijk voor het redigeren van aangeboden artikelen, het opmaakgereed maken voor de opmaakstudio, het controleren van de opmaak en het drukgereed maken.

  • Redigeren houdt in: de opmaak aanpassen aan de standaard zoals die door de opmaakstudio wordt verwacht, van de artikelen zowel de spelling als de opbouw nakijken en eventueel corrigeren, het beoordelen van de kwaliteit en functionaliteit van de afbeeldingen en opmaakaanwijzingen verzorgen.
  • In overleg met de cartoontekenaar per magazine een of meerdere cartoon(s) verzinnen.
  • Wanneer de opmaakstudio de artikelen heeft opgemaakt, de opmaak beoordelen en eventueel in een of meerdere slagen corrigeren.
  • Wanneer alle artikelen zijn goedgekeurd mede de volgorde in het magazine bepalen en een passende cover kiezen = de definitieve opmaak.

Het kost de huidige eindredacteur – afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde kopij en het aantal artikelen – tussen de 40 en 60 uur per Intercom. Vooral wanneer de definitieve opmaak naar de drukker moet is het wel eens even aanpoten.

Voor nadere informatie en reacties over de deze vacature kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur Intercom.