René Olthuisprijs

Ben je bijna of onlangs op hbo- of wo-niveau afgestudeerd en heeft je eindscriptie een relatie met ict en defensie? Stuur je scriptie dan in om in aanmerking te komen voor de René Olthuisprijs.
Nadere info vind je hier . 

VOV-symposium GrIT op 18 oktober

GrIT: Grensverleggende Informatietechnologie. IT, waar defensie vroeger in vooruitliep ten opzichte van de markt (ZODIAC), maar waar we nu niet meer zonder die markt kunnen.

Al jaren kennen we de kreet GrIT, maar binnen de landmacht weten we nog nauwelijks wat er op ons afkomt. Wat is GrIT nu, en wat betekent dat voor ons dagelijks werk, voor onze oefeningen en missies? Wat doet defensie nog zelf en wat laten we de markt (Athena) doen? Hoe zijn dan de verantwoordelijkheden en de risico’s beschreven? Dat onze IT verouderd is, dat weten we. Dat de overheid moeite heeft een grootschalige IT-reorganisatie in de hand te houden, is ook niet onbekend. Het wordt dus hoog tijd om u te informeren over de stand van zaken.

Langzamerhand zien we dat er stappen voorwaarts gemaakt worden in dit enorme programma. Voor het bestuur van de VOV een reden om samen met het programmabestuur van GrIT een programma samen te stellen, waarin we duidelijk proberen te maken wat het nu behelst en wat er op ons af gaat komen.
Vanuit het programmabestuur zal tekst en uitleg gegeven worden over het programma GrIT zelf. Hoe gaan we deze transitie vormgeven en blijven we controle houden over zowel de nieuwe als de oude IT. Om ook meer beeld en geluid te krijgen bij de marktpartij (Athena) laten we ook hen aan het woord. Vanuit staf CLAS zal er vervolgens specifiek worden ingegaan op wat dat betekent voor het CLAS. Als laatste zal er vanuit één van de blokken van het programma ingegaan worden op het tot stand komen van tekst op papier naar hardware, zodat we ook concreet iets kunnen laten zien.
We hopen u in groten getale te mogen begroeten

PROGRAMMA

10:30  Ontvangst & bezoek static show
11:30 Welkomstwoord door de voorzitter VOV
Inleiding door dagvoorzitter maj Rik Geelen (KC)
11:45 Eerste spreker uit projectgroep GrIT om inzicht te geven in project GrIT vanuit JIVC
12:30 Lunch & bezoek static show
13:15 Tweede spreker uit het consortium (bedrijfsleven) over de samenwerking met defensie en de eerste ervaringen met werken in de samengestelde teams
14:00 Derde spreker vanuit staf CLAS over de samenwerking met JIVC en de gevolgen/uitdagingen binnen OPCO
14:45 Pauze & bezoek static show
15:15 Vierde spreker zal het behaalde resultaat tonen en ingaan hoe het plan uiteindelijk over gaat in een bruikbaar product
16:00 Afsluiting door de voorzitter VOV
16:15 Netwerkborrel & bezoek static show
17:30 Einde GrIT-symposium

LOCATIE
Het GrIT-symposium wordt gehouden in het KEK-gebouw (540) en het Eric Beumerplein van de Genm Kootkazerne, Wolweg 170, 3776 LT Stroe.

TENUE
Het tenue voor actief dienenden is DT-1 en voor de niet militaire deelnemers tenue de ville.

AANMELDEN
Vooraf aanmelden is een voorwaarden om deel te kunnen nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 september. Gebruik het online aanmeldformulier op de website www.vovklict.nl

TOEGANG
Actief dienenden maken gebruik van hun defensiepas. Overige deelnemers (b.d.-leden en speciaal genodigden) krijgen toegang op vertoon van een nog te ontvangen toegangsbewijs en hoeven dan zich niet bij de wacht in te laten schrijven.

 

Vacature

2022-2

De redactie van uw Intercom heeft een vacature voor een redacteur.
Profiel:
– Werkzaam bij de Verbindingsdienst;
– Liefst een vertegenwoordiger uit de jongere officiersrangen;
– Een goede beheersing van de Nederlandse taal is gewenst.
Als u belangstelling hebt, neem dan contact op met de hoofdredacteur.