Social en uitreiking Intercomawards

Dinsdag 7 september kon, voor het eerst sinds lange tijd, weer een bijeenkomst voor onze leden worden georganiseerd. Lkol Paul Kerkhoffs had ruim 100 aanmeldingen voor de social ontvangen en in de Reehorst in Ede verzamelden zich deze avond dan ook veel leden, al of niet met partner, en vertegenwoordigers van een aantal bedrijven.
Na een welkom door kol Arjen Straver nam lkol Edwin Saiboo het woord om de winnaars bekend te maken van de Intercomawards voor de beste artikelen in Intercom over de jaren 2019 en 2020.
In de categorie Historie en traditie Verbindingsdienst ging de award naar kol b.d. Frank Peersman voor zijn artikel ‘Onderzoek Gevallenen Verbindingsdienst’ waarin de auteur een poging doet om gezichten en achtergronden bij de ‘namen’ op het Leeuwmonument in Garderen te achterhalen.
In de categorie Verbindingsdienst Techniek en Internationale Samenwerking ging de award naar kol Robert Miedema, programmaleider FOXTROT en TEN voor de artikelenreeks ‘SITREP FOXTROT en TEN’. In zijn dankwoord benadrukte kol Miedema dat hij de prijs beschouwt als een aanmoediging voor hem en zijn team en het belang van de nationale en internationale samenwerking bij zijn projecten.
De award voor de categorie Verbindingsdienst Operationeel is toegekend aan de heer Jacques Wetzels, Chief Data Officer, Directie CIO, voor het artikel ‘Defensie Data Science – De oorlog van de toekomst draait om Data’. Helaas was de heer Wetzels niet in staat de award in ontvangst te nemen en deze zal hem zo spoedig worden overhandigd.
In de categorie Industrie is de award uitgereikt aan Léon-Marc Roefs, Account Manager Government & Defence, Network Innovations voor het artikel ‘Network Innovations Missie Kritische Innovatie’.
De hoofdredactie van Intercom deelt tweejaarlijks een bijzondere award uit aan een persoon die een bijzonder artikel heeft geschreven of zich bijzonder inzet voor Intercom; deze award is uitgereikt aan maj Richard Schrijer voor de unieke en treffende cartoons die hij al acht jaar weet te maken.
Ongebruikelijk en verrassend was de zesde award voor de scheidend hoofdredacteur lkol Edwin Saiboo. Deze award is hem toegekend door het bestuur van de VOV voor zijn vele jaren inzet en betrokkenheid bij Intercom en in het bijzonder voor zijn prikkelend redactioneel in ons blad.
Een smaakvol en gevarieerd lopend buffet, gevulde glazen en natuurlijk het ontmoeten maakten de avond als vanouds succesvol.

VOV-symposium IT-Strategie Defensie: Informatiegestuurd Optreden (IGO)

Defensie transformeert naar een informatiegestuurde organisatie (IGO). IGO is een breed begrip. Het idee is dat alle gelederen van de organisatie door slimmer gebruik te maken van data – zowel vanuit gesloten bronnen als open bronnen – en het direct voorhanden hebben van data, effectiever en efficiënter kunnen optreden. Niet alleen in commandovoering, het inlichtingenproces en andere functies van militair optreden, maar ook in het materieelbeheer en de bedrijfsvoering zal dit concept steeds sterker worden toegepast. Denk hierbij aan toepassingen als predictive maintenance, situational awareness en beeldherkenning. De IT van Defensie speelt hierin een belangrijke rol in termen van people, process and technology.

De focus van dit VOV symposium ligt vooral op het onderwerp data science. U krijgt een beeld van het Defensiebrede beleid en de initiatieven die bin­nen het JIVC lopen met enkele concrete voorbeelden van IGO-toepassingen die al in realisatie zijn bij onder andere het Commando Landstrijdkrachten.

PROGRAMMA & SPREKERS

12.00 – 13.00 Ontvangst met lunch

13.00 – 16.45 Symposium

16.45 – 18.00 Afsluiting met borrel

 

Kolonel Arjen Straver (Voorzitter van de VOV en tevens Hoofd van de Landgebonden IT binnen het JIVC) zal optreden als dagvoorzitter en het symposium inleiden en waar mogelijk stilstaan bij actuele ontwikkelingen.

Dhr Jacques Wetzels (Chief Data Offi­cer Defensie) geeft een toelichting op de IT-Strategie van Defensie en het daarvan afgeleide IT-uitvoe­ringsplan. Eigenaarschap van data blijft een uitda­ging ondanks de eenduidige belegging van de Proces Eigenaar (PE). Het lijkt erop dat iedereen het er wel over eens is dat data veel toegevoegde waarde kan opleveren. De eerste stappen zijn gezet en Defensie­onderdelen denken na over vervolgstappen. Er wordt gewerkt aan een laag gerubriceerd en hoog gerubri­ceerd data platform wat door de Defensie onderdelen gebruikt kan gaan worden. Het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een High level architectuur voor data science is goedgekeurd door CIO- office: welke functionaliteiten (o.a. storage, netwerken en reken­capaciteit) zijn decentraal (lokaal) en centraal beno­digd?!

Dhr Arjan de Heer (Programmamanager Data Science bij het JIVC) gaat in op hoe JIVC de Defensieonderdelen zal ondersteunen met speciaal hiervoor ingerichte dienstverlening. Om data science projecten te kunnen uitvoeren zijn specialistische skills nodig en een moderne infrastructuur met een scala aan tools om data te analyseren en DS/AI algoritmes te ontwikkelen. Arjan gaat verder in op de inrichting van het Datalab en de investering in Dataplatform infrastructuren.

Tijdens de pauze is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en verder in gesprek te gaan.

Dhr Jetze Baumfalk (data scientist bij het Datalab van JIVC) zal jullie meenemen in de won­dere wereld van AI, data science en Machine Learning. Het zit in je telefoon, het zit in je auto. En tegenwoor­dig zit het ook in je tank! Artificial Intelligence is niet meer weg te denken uit onze wereld en ons werk, en wordt alleen maar belangrijker. Maar wat is het nou eigenlijk en hoe werkt het precies? Aan de hand van uitgevoerde projecten voor JISTARC/DIVI (military vehicle type detection) en de RAS-eenheid (autonoom tactisch redeneren) laat Jetze zien wat er zoal bij de CLAS gebeurt op het gebied van Data Scien

Tot slot geven dhr Erwin Lanting (directeur Tardis Research) en lkol (res.) Dick Oey een presentatie met praktijkvoorbeelden van hoe Open source intelligence (Osint) nu ingezet wordt bij Defensie. Tardis is een Nederlandse defensiepart-ner die Defensie-breed krachtige tooling en onder­steuning levert voor open source-, social media en darkweb (OSINT/SocMINT/WEBINT) voor intell, op­sporing en bewaken/beveiligen. Naast actuele cases wordt ook aandacht besteed aan het inpassen van OSINT in IGO processen.

MAATREGELEN

In afwachting van de aanstaande persconferentie vragen wij als bestuur om rekening te houden met eventuele aanvullende voorzorgsmaatregelen ten aanzien van COVID-19. Wij zullen u daar per email over informeren. Wij gaan er van uit dat we u in elk geval fysiek kunnen ontmoeten.

TENUE

Het tenue voor het symposium is voor actief dienen­den DT-1 en voor de overige leden DT-1 of tenue de ville (‘jasje & dasje’).

AANMELDEN

Aanmelden om deel te kunnen nemen kan tot uiter­lijk 8 oktober 2021 door het sturen van een e-mail naar secretaris@vovklict.nl onder vermelding van uw rang, voor- en achternaam, functie, eenheid, tele­foonnummer en e-mailadres.

Vacature

2021-2

De redactie van uw Intercom heeft een vacature voor een redacteur.
Profiel:
– Werkzaam bij de Verbindingsdienst;
– Liefst een vertegenwoordiger uit de jongere officiersrangen;
– Een goede beheersing van de Nederlandse taal is gewenst.
Als u belangstelling hebt, neem dan contact op met de hoofdredacteur.