Intercom-2022

2022-2
2022-2
VERENIGING
Redactioneel: On Track
Hamerstuk: Samen sterk
Aankondiging VOV-symposium GrIT op 18 oktober
Verslag symposium CEMA op 1 juni
Verslag social op 1 april
Verslag algemene ledenvergadering op 1 juni 

COLUMNS
De keus van ingenieur Teus: Communicatie van Oekraïense vluchtelingen
Nog net niet waar gebeurd: Cognitief helemaal ondersteboven

OPERATIONEEL
Een jaar Bureau CEMA
De Tweede Falklandoorlog (2035)

TECHNIEK
Met de HGI-baseline en GrIT naar een uniform defensiebreed HGI-domein
Silver bullet for information sharing
Bijzondere ontmoetingen
BoldQuest
Locked Shields

HISTORIE – TRADITIE
Inspecteur Verbindingsdienst bgen J.J. Marlet
Verbindingsdienst en 5 mei Wageningen

REGIMENT
Management development voor de officier vbdd
Een nieuwe commandant voor C2OstCo en Regiment
Vaandelopschrift voor Regiment Verbindingstroepen
Regimentssportdag 2022

COLOFON EN AGENDA

2022-1
2022-1
VERENIGING
Redactioneel: De samenhang wordt steeds duidelijker
Hamerstuk: Nieuwe tijden
Aankondiging VOV-symposium CEMA op 1 juni 

OPERATIONEEL
CEMA, cyber en elektromagnetische activiteiten, deel 2
De Foxtrot 1 (F1) binnen 11 Pagnbat
Status update project MUASS/APEX

TECHNIEK
NRF 2023: TITAAN 4.4 FMN spiral 3.0
NAC en 2FA in nieuwe versie van Titaan
FOXTROT update

ETCETERA
FOXTROT Connecting partners event 3 mei

DEFENSIE-INDUSTRIE
Licht als snel en veilig communicatiemiddel in de militaire wereld

COLUMNS
De keus van ingenieur Teus: Vrijheid Gelijkheid Broederschap in The Peoples Network
Nog net niet waar gebeurd: Real-time verantwoordelijkheid: van content naar context

HISTORIE – TRADITIE
Troposcatter communicatiesysteem KL 1976-1993

COLOFON EN AGENDA