Alv 2019 en symposium

Op 16 april 2019 vindt de algemene ledenvergadering plaats in de Genm Kootkazerne , Garderen.
De agenda en stukken zullen tijdig worden gepubliceerd.
Kol b.d. Frank Peersman vertelt na het formele deel over zijn ervaring bij het onderzoek m.b.t. Herziening Namenlijst Gevallenen Vbdd.
Ontvangst om 10 uur met koffie, 11 uur aanvang alv, gevolgd door lunch om 12 uur.

Na de lunch volgt het symposium  Junior Leaders beslissers van morgen.
Deze keer is gekozen voor een minder technisch onderwerp en richt het symposium zich op hoe de verschillende generaties officieren verbindingsdienst zich tot elkaar verhouden.
Onze vereniging bestaat uit een interessante melange van verschillende generaties officieren (actief en b.d.). In de afgelopen periode is door het verhogen van de FLO-leeftijd het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste officier in actieve dienst toegenomen.
Veel leidinggevenden ervaren dagelijks hoe inspirerend het is, maar ook hoe lastig, om leiding te geven aan onze jongere collega’s en professionals. Ze zijn veelal hoogopgeleid, assertief, beschikken over specialistische en schaarse kennis, werken zelfstandig en verlangen veel vrijheid om hun werk goed uit te voeren.
Hoe zorgen we ervoor dat zij het beste uit zichzelf halen en tegelijkertijd ook onze organisatie dienen?
Het is slechts een kwestie van tijd dat deze generatie zelf leiding en richting geeft aan ons wapen. Hoe bereiden wij hen hierop voor en hoe betrekken wij hen bij de toekomstplannen van de Verbindingsdienst? We gaan op zoek naar de verbinding tussen de generaties en hoe wij elkaars kwaliteiten optimaal kunnen gebruiken. Kortom, een interessant onderwerp om in de vorm van een symposium met elkaar over te spreken.

De opzet van het symposium o.l.v. dagvoorzitter lkol Paul Bogaard (C-CisBn) is als volgt:
Kap Annemarie Beukers begint de middag met een presentatie over wat met name jonge collega’s belangrijk vinden in hun werk. Hierbij maakt ze gebruik van het onderzoek dat zij bij 11 AMB heeft gehouden.
Elnt Mark Michielen vertegenwoordigt de jonge generatie en is onder andere actief in Jong Verbindingsdienst. Hij zal in zijn presentatie ons een inzicht geven in hoe de jonge generatie tegen onze Verbindingsdienst aan kijkt.
Kol Bart Klaren bespreekt vanuit zijn rol als voorzitter van de Personeels Advies Raad wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van carrièremogelijkheden en selectie van jonge officieren.
Gen b.d. Theo Ent sluit af met een debat over het thema. Dit is het moment waarop het gesprek gestart kan worden over hoe de verschillende generaties tegen elkaar aan kijken, interactie, luisteren naar elkaar en verbinden.
Afsluiting van het symposium om 17.00 uur met borrel & bites tot 18.00 uur.

Aanmelden uiterlijk 5 april met het aanmeldformulier (klik hier) .