Erratum op Intercom 46.1 (2017)

Door een onachtzaamheid bij de verzending is het correspondentie- en retouradres op de adreswikkel van Intercom 46.1 (2017) onjuist.
Het juiste adres is:
Ledenadministratie VOV
Koning Lodewijklaan 13b
7314 AR Apeldoorn
E-mail ledenadmin@vovklict.nl

On stage met het VMTKV

Op zaterdag 20 mei organiseert het VMTKV Verbindingsdienst on Stage.
De locatie is de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp.
Aanvang van het concert is om 19:30 uur; de zaal is open om 19:00 uur.
De toegang is gratis, maar in verband met de beperkte zaalcapaciteit aanmelden via  concertVMTKV@outlook.com.
Alle info op bijgevoegd poster, klik hier.

Algemene ledenvergadering en symposium op 6 april 2017

 

6 april hield de VOV haar jaarlijkse ledenvergadering en aansluitend het symposium INTEROPERABILITEIT.

De beelden van de ledenvergadering vindt u onder het kopje Foto’s. Van het symposium volgt een uitgebreid verslag in de komende INTERCOM; daarin ook artikelen gerelateerd aan het symposium. Het grote aantal bezoekers – waaronder C-LAS, PC-LAS – onderstreepte het belang van het symposium.