Bezoekersdag Purple NECtar 2017

De afdeling KIXS (Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie) van JIVC organiseert op woensdag 22 november 2017 de bezoekersdag van Purple NECtar 2017, het ICT Innovatieplatform van Defensie. In nauwe samenwerking met de operationele eindgebruikers creëren we op oefenterrein De Vlasakkers in Amersfoort een dynamische experimenteeromgeving waar defensieonderdelen, industrie en onderzoeksinstituten IT-innovaties en experimenten tonen, oplossingen delen en inspirerende ideeën opdoen. Dit jaar vindt ook de presentatie en prijsuitreiking van het Defensie Innovation Game plaats. Tevens wordt bekendgemaakt welke medewerker van Defensie dit jaar het beste idee van Purple Nectar heeft. De dag wordt afgesloten met de KIXS Lezingenavond.

 

Voor informatie, dagprogramma en aanmelding stuur een e-mail naar purplenectar@mindef.nl

 

VOV B.d.-event op 30 nov 2017

Op 30 nov 2017 wordt wederom voorafgaand aan het jaarlijkse regimentsdiner, de B.d.-lezing georganiseerd. De lezing wordt verzorgd door LKol Edwin Saiboo en heeft als onderwerp De actuele dreiging uit het oosten.

Deelnemers worden verzocht zich via het onderstaand formulier op te geven.

 

Velden met een * moeten worden ingevuld.

Erratum op Intercom 46.1 (2017)

Door een onachtzaamheid bij de verzending is het correspondentie- en retouradres op de adreswikkel van Intercom 46.1 (2017) onjuist.
Het juiste adres is:
Ledenadministratie VOV
Koning Lodewijklaan 13b
7314 AR Apeldoorn
E-mail ledenadmin@vovklict.nl