Erratum op Intercom 46.1 (2017)

Door een onachtzaamheid bij de verzending is het correspondentie- en retouradres op de adreswikkel van Intercom 46.1 (2017) onjuist.
Het juiste adres is:
Ledenadministratie VOV
Koning Lodewijklaan 13b
7314 AR Apeldoorn
E-mail ledenadmin@vovklict.nl

Toespraak Wapenoudste tijdens de 141e verjaardag van het Regiment Verbindingstroepen

opening_hcvbdd_8_20150221_1645423031

Op 18 februari jongsleden heeft onze wapenoudste, bgen J.P.L. Duckers, tijdens de viering van de 141e verjaardag van ons Regiment een toespraak gehouden. In het kader van “het bericht moet door” hieronder deze toespraak.

Oorlog wordt veroorzaakt en beslecht door mensen. Het wordt gekenmerkt door chaos, onzekerheid, angst en geweld. Leiders voeren hun troepen aan op basis van de beschikbare informatie. De combinatie van talent, ervaring, intuïtie en snelheid van informatie-uitwisseling en -verwerking bepaalt grotendeels de uitkomst van het gevecht. Door de eeuwen heen is de rol van informatie in het gevecht niet veranderd. De techniek om informatie over te brengen, te verwerken en te presenteren echter wel, en deze verandering voltrekt zich steeds sneller. Het werk van ons, Verbindelaren, wordt dus gekenmerkt door snelle veranderingen, die veelal technologisch gedreven zijn en invloed hebben op werkwijzen en organisatievormen.

De Verbindingsdienst heeft zich getransformeerd van een intern gericht wapen voor de hogere staven, waarbij berichten werden getransporteerd, tot een min of meer hybride organisatie ter ondersteuning van besluiten, waarbij we deels bi-nationaal en centraal zijn georganiseerd en deels decentraal bij brigades en bataljons. De School Verbindingsdienst maakt deel uit van het OTCManoeuvre. De kennisfunctie is belegd bij respectievelijk het Expertise Center van de School Verbindingsdienst, het Land Warfare Center en het Land Training Center

En wat gebeurt er om ons heen? We moeten constateren dat de wereld niet veiliger wordt. De gebeurtenissen in de Oekraïne en de groeiende assertiviteit van Rusland, de situatie in het Midden-Oosten, radicalisering, jihadisme en de recente aanslagen in Parijs en Kopenhagen hebben er voor gezorgd dat het veiligheidsbesef in Nederland nadrukkelijk is veranderd. Specifiek voor ons vakgebied eisen de jarenlange bezuinigingen hun tol en dat is vorig jaar gebleken bij de uitval van systemen. Met kunst en vliegwerk en vaak duct tape ondersteunen we nu bijna 20 missies. De huidige staat van de IT is gelukkig niet ongemerkt voorbij gegaan en momenteel wordt op veel niveaus gewerkt aan gedachtenvorming en plannenmakerij over hoe de krijgsmacht er uit moet gaan zien. Hierbij wordt er van uitgegaan dat na jarenlange teruggang in budget er weer sprake kan zijn van groei.

Verder lezen