Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst 2017

Op 11-5-2017 vond op het Veteranenplein van de Bernhardkazerne de Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst plaats.

Dit in aanwezigheid van de Wapenoudste, de burgemeester van Amersfoort en vele genodigden en militairen.  De regimentscommandant Lkol  A.L. van Dijk sprak als eerste de aanwezigen toe.

Tijdens het spelen van stemmige muziek lazen scholieren de namen van alle gevallenen en een gedicht voor.

De weduwe Martens vertelde het verhaal over haar man Sgt. Martens  die in vm. Joegoslavië  is verongelukt en de neef van de nu 90 jarige hr. van Haaren las zijn verhaal voor over zijn buddy die in Nederlands Indië verongelukte. Twee van de 119 omgekomen militairen die op de plaquettes vermeld staan.

Ook de aalmoezenier Prinzen sprak de toehoorders toe.

Eenheden en verenigingen legden kransen en bloemstukken.

Ter afsluiting vond het defilé langs het monument plaats.

Erratum op Intercom 46.1 (2017)

Door een onachtzaamheid bij de verzending is het correspondentie- en retouradres op de adreswikkel van Intercom 46.1 (2017) onjuist.
Het juiste adres is:
Ledenadministratie VOV
Koning Lodewijklaan 13b
7314 AR Apeldoorn
E-mail ledenadmin@vovklict.nl

Regiment 143 jaar

Fotoreportage:

16 februari 2017.  De dag dat de Regimentsverjaardag werd gevierd. De troepen staan aangetreden en de regimentscommandant begroet zijn eenheden. Er volgen toespraken van de Regimentscommandant Luitenant kolonel A.L. van Dijk en de waarnemend Wapenoudste kolonel van Oirschot. Met  “Leeuwenbitter” werd getoost en het verbindingslied ten gehore gebracht. De Regiments-draagspeld in zilver met oorkonde werd uitgereikt aan de Sergeant majoor Noordzij en de kap b.d. Buitendam (uw fotograaf).  Ronald van der Eijk  heeft dat laatste vastgelegd, zodat hijzelf geen selfie behoefde te maken. Het VMTKV verzorgde op prima wijze de muzikale ondersteuning.