BD-Event 2017

30 November 2017.
Voorafgaand aan het regimentsdiner vond in het Bilderberghotel te Garderen het traditioneel geworden jaarlijkse BD-event plaats.
Lkol Edwin Saiboo presenteerde de lezing “Actuele dreiging uit het Oosten” en de betekenis voor het optreden van de Verbindingsdienst in de breedste zin.
Een lezing waarbij regelmatig gerefereerd werd aan het optreden tijdens de koude oorlog, waar de meeste toehoorders nog een duidelijk beeld bij hadden. Een informatieve en alom gewaardeerde presentatie. Na afloop was er ruime gelegenheid om met elkaar over de lezing na te praten en oude herinneringen op te halen.

VOV leden op de Zr.Ms. Holland

 

Maandag 4 september mochten zo’n 60 leden van de vier verenigingen (AFCEA – NIDV/C2TP – VID en VOV ) meevaren met de Zr. Ms. Holland van Rotterdam naar Den Helder.

Na ontvangst door de commandant kltz van Zanten en zijn bemanning trokken 2 slepers het schip in de vaargeul, waarna de vaartocht kon beginnen. In groepen verdeeld kregen wij uitleg over het patrouillevaartuig. Van bewapening tot de machinekamer alles werd getoond. Op open zee bestond de mogelijkheid presentaties bij te wonen over de taken en missies, varen met beperkte bemanning, Command & Control (GUARDION) en platform automatisering. De demonstratie met een snelle motorboot was zeer spectaculair.
Aangemeerd in de haven van Den Helder bedankten de verenigingen voor de mooie en informatieve dag en bracht een touringcar ons weer terug naar Rotterdam.

 

 

(test advertentie)
[banner id=”9582″]

Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst 2017

Op 11-5-2017 vond op het Veteranenplein van de Bernhardkazerne de Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst plaats.

Dit in aanwezigheid van de Wapenoudste, de burgemeester van Amersfoort en vele genodigden en militairen.  De regimentscommandant Lkol  A.L. van Dijk sprak als eerste de aanwezigen toe.

Tijdens het spelen van stemmige muziek lazen scholieren de namen van alle gevallenen en een gedicht voor.

De weduwe Martens vertelde het verhaal over haar man Sgt. Martens  die in vm. Joegoslavië  is verongelukt en de neef van de nu 90 jarige hr. van Haaren las zijn verhaal voor over zijn buddy die in Nederlands Indië verongelukte. Twee van de 119 omgekomen militairen die op de plaquettes vermeld staan.

Ook de aalmoezenier Prinzen sprak de toehoorders toe.

Eenheden en verenigingen legden kransen en bloemstukken.

Ter afsluiting vond het defilé langs het monument plaats.