Regiment 144 Jaar

15-2-2018
De dag, dat de 144e verjaardag van Regiment Verbindingstroepen met het Regimentsappel op het Veteranenplein gevierd werd, waren er voorafgaand bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de VVPRV en de vrienden HCV.
Na een gezamenlijke lunch namen zij deel aan het regimentsappel.
Tijdens dit appel werd, na de toespraak van de Regimentscommandant, het Convenant Vrijwilligersorkest ondertekend door onze wapenoudste de Brigade Generaal J.P.L. Duckers en Luitenant kolonel A.L. van Dijk. Waarmee een lange wens van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst werd vervuld.
Tevens werd de tit. Sgt van de Kolk door de militair attaché van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland onderscheiden met het Ehrenkreuz in Silber voor zijn bijzondere werk in Afghanistan.
Na afloop was er nog een gezellige receptie.

Regimentsdiner 2017

30 November 2017.
Het Bilderberghotel ’t Speulderbos te Garderen was voor de vijfde maal een prima locatie voor het jaarlijkse Regimentsdiner. Na de verwelkoming door de Regimentscommandant en zijn twee marketentsters volgden toespraken door de Regimentscommandant Lkol A. van Dijk en de Wapenoudste Bgen. Duckers. Bekend werd gemaakt dat volgend jaar de adj. van Mierlo de functie van Regimentsadjudant zal overnemen.

Nb. Wist u dat de foto’s van onderstaande diaserie ook in de map Foto’s  -2017 – te vinden zijn? Groter van formaat en eventueel door u te downloaden. 

BD-Event 2017

30 November 2017.
Voorafgaand aan het regimentsdiner vond in het Bilderberghotel te Garderen het traditioneel geworden jaarlijkse BD-event plaats.
Lkol Edwin Saiboo presenteerde de lezing “Actuele dreiging uit het Oosten” en de betekenis voor het optreden van de Verbindingsdienst in de breedste zin.
Een lezing waarbij regelmatig gerefereerd werd aan het optreden tijdens de koude oorlog, waar de meeste toehoorders nog een duidelijk beeld bij hadden. Een informatieve en alom gewaardeerde presentatie. Na afloop was er ruime gelegenheid om met elkaar over de lezing na te praten en oude herinneringen op te halen.