ALV & SYMPOSIUM 2018

5 april 2018.
Na een gezellige ontmoeting van de VOV-leden in het KEK gebouw van de Genm. Kootkazerne was er de jaarlijkse ALV. Een vlotte vergadering waarbij de diverse bestuursleden verantwoording aflegden over het afgelopen jaar en de gemaakte plannen voor het komende jaar presenteerden.
De kascontrolecommissie heeft de boeken in orde bevonden en de herkiesbare bestuursleden werden herkozen, waarna het voltallige bestuur poseerde voor een groepsfoto.
Regimentscommandant lkol Albert van Dijk bracht de aanwezigen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tijdens de lunch, samen met de bezoekers van het symposium, was er gelegenheid om de stands te bezoeken en met de collega’s bij te praten.

Het symposium onder het motto: De wendbaarheid van de Verbindelaar door de tijden heen werd alom gewaardeerd. Lkol b.d. Jan Mulder deelde zijn ervaringen van UNPROFOR in vm. Joegoslavië, lkol Marco Verhagen zijn uitzending DTF-TFU-PRT / Afghanistan, lkol Cees Jongerius Minusma / Mali en kol Ron Hamelink besprak de NATO- inzet.
Na iedere spreker was er gelegenheid voor de bedrijven om hun laatste ontwikkelingen te presenteren. Dagvz. lkol Tony Selhorst leidde het symposium voortreffelijk en werd samen met alle sprekers door de vz. VOV kol Arjen Straver bedankt.

Na afloop was er nog tijd voor een hapje en een drankje en ging een ieder, na een geslaagde dag, tevreden naar huis.

VOV-Social 2018

15-2-2018
Op de verjaardag van het regiment houdt de VOV traditiegetrouw hun Social in de Reehorst te Ede.
De voorzitter kol. A. Straver opende de avond met zijn welkomstwoord. Er werden dit jaar geen Intercom Awards uitgereikt zodat er veel tijd voor een gezellig samen zijn was. De winterse stamppotten liet een ieder zich goed smaken.

Regiment 144 Jaar

15-2-2018
De dag, dat de 144e verjaardag van Regiment Verbindingstroepen met het Regimentsappel op het Veteranenplein gevierd werd, waren er voorafgaand bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de VVPRV en de vrienden HCV.
Na een gezamenlijke lunch namen zij deel aan het regimentsappel.
Tijdens dit appel werd, na de toespraak van de Regimentscommandant, het Convenant Vrijwilligersorkest ondertekend door onze wapenoudste de Brigade Generaal J.P.L. Duckers en Luitenant kolonel A.L. van Dijk. Waarmee een lange wens van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst werd vervuld.
Tevens werd de tit. Sgt van de Kolk door de militair attaché van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland onderscheiden met het Ehrenkreuz in Silber voor zijn bijzondere werk in Afghanistan.
Na afloop was er nog een gezellige receptie.