Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst 2017

Op 11-5-2017 vond op het Veteranenplein van de Bernhardkazerne de Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst plaats.

Dit in aanwezigheid van de Wapenoudste, de burgemeester van Amersfoort en vele genodigden en militairen.  De regimentscommandant Lkol  A.L. van Dijk sprak als eerste de aanwezigen toe.

Tijdens het spelen van stemmige muziek lazen scholieren de namen van alle gevallenen en een gedicht voor.

De weduwe Martens vertelde het verhaal over haar man Sgt. Martens  die in vm. Joegoslavië  is verongelukt en de neef van de nu 90 jarige hr. van Haaren las zijn verhaal voor over zijn buddy die in Nederlands Indië verongelukte. Twee van de 119 omgekomen militairen die op de plaquettes vermeld staan.

Ook de aalmoezenier Prinzen sprak de toehoorders toe.

Eenheden en verenigingen legden kransen en bloemstukken.

Ter afsluiting vond het defilé langs het monument plaats.

ALV & Symposium Interoperabiliteit in de praktijk 2017

Fotoverslag  ALV & Symposium  2017.

Op donderdag 6 april vond  ’s morgens  de ALV plaats. Op de agenda stond buiten de vaste onderwerpen ook een bestuurswisseling aangekondigd.  De Vz. kol. T. Visser  en  lkol. B. Siebering traden af en werden vervangen door respectievelijk  kol.  A. Straver en maj.  F. Koppejan.

Na de lunch volgde een goed bezocht symposium waarbij opvallend veel generaals aanwezig waren. Het onderwerp ” Interoperabiliteit in de praktijk” was dan ook zeer uitnodigend. Na afloop was er een hapje en een drankje om de geslaagde dag passend af te sluiten.

(Voor het volledige verslag zie de Intercom 46.1)

VOV- Social en Intercom Awards

Fotoreportage:  VOV-Social en uitreiking Intercom-awards,

Na de viering van de  143e verjaardag van ons regiment in Amersfoort, was er ‘s-avonds in de Reehorst te Ede de VOV-Social  met de  uitreiking van de Intercom-Awards.  Voor het zover was werd door de Vz. kolonel  A.P.P. Visser  dhr. J.R. Vaneman  benoemd tot “Lid van Verdienste” wegens zijn voortreffelijke werkzaamheden als Hoofdredacteur Website en Eindredacteur  Intercom.  De juryleden de kol’s  Peersman, van Oirschot ( op het laatste moment verhinderd), Verdonk en dhr. J. Akkerman reikten vervolgens de awards uit. Voor alle categorieën waren 3 genomineerden. Op de foto’s ziet u de prijswinnaars : Maj. Lindeboom, Dhr. Cor Verkoelen (TNO) en  Dhr. Walter van Uytven (CEO Awingu).    De heren drs. Vincent Hoek en Ir. Teus van der Plaat ontvingen de prijs voor de columns  die zij verzorgen.  Als laatste kreeg de lt-kolonel  b.d.  R.H. Rijntalder een oeuvre award voor zijn vele artikelen  in de categorie Historie en Traditie. De wijnpakketten waren voor die bedrijven die zich het beste tijdens  het symposium “De digitale werkplek” gepresenteerd hebben. De  gezellige avond werd met een buffet van Hollandse stamppotten afgesloten.