VOV Symposium 16 – 4 – 2019

Onder het motto:  “Junior leaders, beslissers van morgen”.

Na de ALV stond ‘s middags  het symposium op het programma. De dagvoorzitter lkol Paul Bogaard  leidde vakkundig het symposium, maar veel lof was er ook voor de jonge officieren die professioneel hun presentaties verzorgden. Verrassend was het gebruik van de app:  Mentimeter, waarbij een ieder direct op zijn mobiel kon meedoen en zien hoe gereageerd werd op verschillende vragen. Ook werd duidelijk hoe de verschillende leeftijdscategorieën reageerden op de vraagstelling. In de Intercom leest u vast meer over dit interessante onderwerp. Bgen b.d. Ent leidde tot slot de discussie en vatte het geheel samen. Tijdens de social was er voldoende tijd om over het symposium na te praten. Een geslaagde dag.


Een fotoverslag treft u hier aan.

ALV VOV

16 april 2019  Na de gebruikelijke vaste onderwerpen en verantwoording door de diverse functionarissen, waarbij de foto’s voor zich spreken, kreeg kol b.d. Frank Peersman de gelegenheid om zijn diepgravend onderzoek naar de lijst Gevallenen Verbindingsdienst toe te lichten.

Uw fotograaf,  die het bestuur te kennen heeft gegeven om na 17 jaar  “De camera” door te willen geven, ontving van de voorzitter kol Arjen Straver de mededeling  dat hij benoemd is tot Lid van verdienste van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst.  Een mooie verrassing, die collega Ad Boudewijns wist vast te leggen.

 Een fotoverslag treft u hier aan.