VRIJWILLIGERSVACATURES

Onze vereniging wordt geheel gedragen door vrijwilligers en nu zijn er vacatures voor een aantal functies.

1. Contentbeheerder voor de website vovklict.nl.
De contentbeheerder verzorgt de dagelijkse werkzaamheden om de website up-to-date te houden, plaatst mededelingen, past de agenda aan, plaatst de artikelen van Intercom op de website en zal in de nabije toekomst een rol spelen bij de vormgeving en het beheer van mijnvov.vovklict.nl.
We gebruiken het Microsoftprogramma WordPress voor het beheer van de content.
Uw reacties graag naar de secretaris van de vereniging.

2. Eindredacteur voor Intercom.
De eindredacteur van Intercom is verantwoordelijk voor het redigeren van aangeboden artikelen, het opmaakgereed maken voor de opmaakstudio, het controleren van de opmaak en het drukgereed maken.

  • Redigeren houdt in: de opmaak aanpassen aan de standaard zoals die door de opmaakstudio wordt verwacht, van de artikelen zowel de spelling als de opbouw nakijken en eventueel corrigeren, het beoordelen van de kwaliteit en functionaliteit van de afbeeldingen en opmaakaanwijzingen verzorgen.
  • In overleg met de cartoontekenaar per magazine een of meerdere cartoon(s) verzinnen.
  • Wanneer de opmaakstudio de artikelen heeft opgemaakt, de opmaak beoordelen en eventueel in een of meerdere slagen corrigeren.
  • Wanneer alle artikelen zijn goedgekeurd mede de volgorde in het magazine bepalen en een passende cover kiezen = de definitieve opmaak.

Het kost de huidige eindredacteur – afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde kopij en het aantal artikelen – tussen de 40 en 60 uur per Intercom. Vooral wanneer de definitieve opmaak naar de drukker moet is het wel eens even aanpoten.

Voor nadere informatie en reacties over de laatste  vacature kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur Intercom.

Deze bijdrage was gepubliceerd in Nieuws.