ALV & SYMPOSIUM 2018

5 april 2018.
Na een gezellige ontmoeting van de VOV-leden in het KEK gebouw van de Genm. Kootkazerne was er de jaarlijkse ALV. Een vlotte vergadering waarbij de diverse bestuursleden verantwoording aflegden over het afgelopen jaar en de gemaakte plannen voor het komende jaar presenteerden.
De kascontrolecommissie heeft de boeken in orde bevonden en de herkiesbare bestuursleden werden herkozen, waarna het voltallige bestuur poseerde voor een groepsfoto.
Regimentscommandant lkol Albert van Dijk bracht de aanwezigen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tijdens de lunch, samen met de bezoekers van het symposium, was er gelegenheid om de stands te bezoeken en met de collega’s bij te praten.

Het symposium onder het motto: De wendbaarheid van de Verbindelaar door de tijden heen werd alom gewaardeerd. Lkol b.d. Jan Mulder deelde zijn ervaringen van UNPROFOR in vm. Joegoslavië, lkol Marco Verhagen zijn uitzending DTF-TFU-PRT / Afghanistan, lkol Cees Jongerius Minusma / Mali en kol Ron Hamelink besprak de NATO- inzet.
Na iedere spreker was er gelegenheid voor de bedrijven om hun laatste ontwikkelingen te presenteren. Dagvz. lkol Tony Selhorst leidde het symposium voortreffelijk en werd samen met alle sprekers door de vz. VOV kol Arjen Straver bedankt.

Na afloop was er nog tijd voor een hapje en een drankje en ging een ieder, na een geslaagde dag, tevreden naar huis.

Deze bijdrage was gepubliceerd in Foto's.