Regiment 143 jaar

Fotoreportage:

16 februari 2017.  De dag dat de Regimentsverjaardag werd gevierd. De troepen staan aangetreden en de regimentscommandant begroet zijn eenheden. Er volgen toespraken van de Regimentscommandant Luitenant kolonel A.L. van Dijk en de waarnemend Wapenoudste kolonel van Oirschot. Met  “Leeuwenbitter” werd getoost en het verbindingslied ten gehore gebracht. De Regiments-draagspeld in zilver met oorkonde werd uitgereikt aan de Sergeant majoor Noordzij en de kap b.d. Buitendam (uw fotograaf).  Ronald van der Eijk  heeft dat laatste vastgelegd, zodat hijzelf geen selfie behoefde te maken. Het VMTKV verzorgde op prima wijze de muzikale ondersteuning.

Deze bijdrage was gepubliceerd in Foto's.