Symposium Comprehensive Approach – De invloed op C2 en C2-ost

Symposium 1013

 Presentaties:

Klik op de titel van een presentatie om deze in te zien.

Dagvoorzitter kol Toine Visser C-Taskforce Nationale Inzet
Lgen Ton v Loon b.d. Voormalig C-1(GE/NL) Corps Smart defence starts with smart CIS
Dhr. Hans Rouw Security and Disarmament, IKV Pax Christi CIMIC vanuit civiel vredesperspectief
Lkol (GS) Soenke Marahrens C-A-Bn, German Joint Signal School C2 challenges for War 2.0
Dr. Gernot Friedrich Office of the Director Service Strategy, NCIA C2 COE Officer Symposium
Kol ir Jan vd Pol Hfd SATS/JIVC Nationale systemen in een internationale context
Cecil Penso Managed Behaviour

 

 

 

 

 

 

In de traditionele operatie was de focus gericht op de militaire aspecten van de operatie. De operaties werden gepland en uitgevoerd met militaire partners. Natuurlijk waren er civiele aspecten die een rol speelden, maar deze vervulden een ondergeschikte rol. Het adagium van need to know en het verrassingselement waren essentieel. Operationele veiligheid was de reden om informatie absoluut niet te delen. “De vijand luistert mee”. Zelfs het delen van informatie tussen de militaire actoren was geen vanzelfsprekendheid. De 4-eyes community bijvoorbeeld was een gegeven.

In de huidige operaties is de focus niet alleen gericht op de militaire aspecten. De militairen vervullen een ondersteunende rol. Zij faciliteren de activiteiten van civiele actoren in de operatie. De militairen brengen veiligheid om ervoor te zorgen dat onze civiele partners de rule of law kunnen implementeren of ervoor kunnen zorgdragen dat er een goed lokaal bestuur wordt geïnstalleerd. Indien er in Afghanistan een weg moet worden aangelegd dan wordt dit project door civiele actoren uitgevoerd. Om dit te kunnen doen moeten ze kunnen werken in een veilige omgeving. De militairen dragen hier zorg voor. Dit impliceert dat het uitwisselen van informatie niet alleen tussen militairen plaatsvindt, maar dat het essentieel is om informatie uit te wisselen tussen de militaire -en de civiele actoren. Het need to know adagium moet veranderen in need to share. Dit betekent dat de operationele veiligheid negatief wordt beinvloed. Waar en wanneer de operatie wordt uitgevoerd is bij velen bekend. Niet coördineren met civiele actoren betekent echter dat de operatie niet succesvol zal zijn.

Informatieuitwisseling gebeurt alleen als er sprake is van een vertrouwensbasis tussen de verschillende actoren. Deze vertrouwensbasis kan niet pas te velde worden opgebouwd. Hier moet al veel eerder mee worden begonnen. Wat we ons ook moeten realiseren is dat informatieuitwisseling niet wordt belemmerd door de techniek, maar door de bereid om informatie te delen en het onderling vertrouwen tussen de betrokken partijen. Opvallend is dat de discussie wel vaak over de techniek gaat en niet over de menselijke aspecten.

Ter afsluiting een paar uitdagingen waar we in het kader van de Comprehensive Approach tegen aan lopen. De militairen die altijd de leiding willen hebben moeten een ondersteunende rol gaan vervullen. Civiele actoren willen niet met de militairen geassocieerd worden, omdat dit hun veiligheid negatief beinvloedt. Civiele partners willen niet gecoördineerd worden. De miltairen willen snel resultaten. Het liefst tijdens de rotatie. Civiele partners hebben een iets langere planningshorizon. En zo kun je nog wel even doorgaan. Toch is er een ding helder. Er moet iets veranderen om succesvol te zijn. Een traditionele aanpak gaat in een comprehensive operatie niet werken.

Deze bijdrage was gepubliceerd in Symposia.